Megemlékezés minta

A Legjobb Pasi is érzi milyen unalmas megemlékezésről-megemlékezésre ugyanarra a sémára épülő ünnepi beszédeket meghallgatni. Éppen ezért idén március 15-én forradalmi megoldásként megírta az összes eddigi és elkövetkező szónoklat sablonját.


Forrás: Wikipédia

“Ma egy jeles napon gyűltünk össze. Esztendőkkel ezelőtt ugyanekkor, egy velünk azonos nemzetiségű csoport valami jelentőset tett.

Erről ki más, mint a mi felmenőinkkel hasonlóan nemes csoportunk tudna méltóan megemlékezni? Ki tudná e nap valódi üzenetét elmondani és megértetni veletek, az egyszerű néppel? Azok az oktondik, akik teljesen félremagyarázzák a mai évforduló jelentőségét?

Ugyan már!

Hiszen mi vagyunk őseink örökségének igazi hordozói, akikben megtestesül derék elődeink összes erénye. Ha velünk tartotok, akkor az általuk is képviselt magasztos eszme újra eljuthat a nemzethez! Hozzátok! Mert ti alkotjátok a nemzetet. Ti, akik eljöttek és áhítattal meghallgatjátok beszédem!

Tudvalevő, hogy a minket generációkkal megelőző tiszteletet érdemlő őseink, ugyanazt mondták, mint amit mi ismételgetünk állandóan. Tudom meglepő. Azt gondolnátok, hogy az ő cselekedeteiket meghatározta, hogy teljesen más politikai, gazdasági és kulturális környezet éltek.

Ez nem így van!

Biztosíthatom a mélyen tisztelt és nagyra becsült hallgatóságot: elődeink értékei annyira előremutatóak voltak, hogy közösek a mienkkel. Ahogyan az ő ötleteik a mieink is olyan magától értetődőek – felvetéseinkből sugárzik a tiszta, őszinte jó szándék. A jó szándék, amely előrevisz a jövőbe, elősegíti a fejlődést és elhozza az utópiát!

Ám, hogy ne úgy tűnjön, hogy csak a saját mozgalmunkról beszélek így ismét vissza kell utalnom a minket inspiráló kiváló történelmi alakokra. Most egy kicsit mesélek a tetteikről. Így úgy tűnik tényleg róluk van szó.

Bátorságukról, éles eszükről beszélek, igaz ezekkel is csak arra utalok, hogy mi is rendelkezünk mindezen tulajdonságokkal. De azért nem akarom elfinomkodni és nyomatékosítom a párhuzamot azzal, hogy most egyértelműen visszautalok magunkra: kimondom, ki merem mondani, hogy mi is vagyunk olyan jók, mint amilyenek ők voltak!

A vége közeledik. A jövőről beszélek, amikor unokáink egy olyan világba élhetnek, amit a mi csoportunk képzel ideálisnak. Ez egy olyan világ lesz, amelyet a hozzánk hasonlatos elődjeink is biztos tökéletesnek találtak volna! Egy jobb világ, egy szebb világ! Velünk!

Éljenek azok akikről megemlékeztünk – éljünk mi!”